VDO CLIPS

12/07/2021

Benz NK ขออนุญาตแจ้งปรับเวลาทำการ

Benz NK ขออนุญาตแจ้งปรับเวลาทำการ

โชว์รูม-ฝ่ายขาย 10.00-16.00

ศูนย์ซ่อมบริการ 08.30-16.30

ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อนัดหมายเข้ามาชมรถนอกเวลาทำการเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 📞 Hotline: 087-634-7777

หรือนัดหมายศูนย์บริการได้ที่เบอร์ 📞 Service Hotline: 092-247-2577

🌐 Catalog Online: www.benznk.com