VDO CLIPS

04/12/2020

ใกล้ปีใหม่แล้ว..มีของขวัญให้ตัวเองและคนที่คุณรักกันรึยังคะ? รถเข้าใหม่อาทิตย์นี้ #11คัน

ใกล้ปีใหม่แล้ว..มีของขวัญให้ตัวเองและคนที่คุณรักกันรึยังคะ? รถเข้าใหม่อาทิตย์นี้ #11คัน แวะมาเลือก แวะมาชม มอบของขวัญให้คนที่คุณรักกันนะคะ >> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ✅✅ Add Line: http://bit.ly/2v6y72c

No.1 GLE350d Coupe AMG สีขาว / ปี 2016 / ไมล์ 42,xxx กม. / ราคา 4.39 ล้าน (Code : BG8898)

No. C250 Coupe AMG สีบรอนซ์ / ปี 2016 / ไมล์ 31,xxx กม. / ราคา 2.39 ล้าน (Code : BC0204)

No.3 CLA250 AMG Facelift สีแดง / ปี 2016 / ไมล์ 47,xxx กม. / ราคา 1.69 ล้าน (Code : BC3228)

No.4 S300 Hybrid Exclusive สีบรอนซ์ / ปี 2015 / ไมล์ 68,xxx กม. / ราคา 2.39 ล้าน (Code : BS5140)

No.5 CLS250d AMG Facelift สีดำ / ปี 2014 / ไมล์ 42,xxx กม. / ราคา 2.39 ล้าน (Code : BC9595)

No.6 CLS250d AMG Facelift สีเทา / ปี 2015 / ไมล์ 39,xxx กม. / ราคา 2.39 ล้าน (Code: BC1111)

No.7 CLS250 AMG Facelift สีขาว / ปี 2015 / ไมล์ 57,xxx กม. / ราคา 2.39 ล้าน (Code: BC4488)

No.8 C300 Hybrid AMG Estate สีขาว / ปี 2015 / ไมล์ 70,xxx กม. / ราคา 1.69 ล้าน (Code: BC0639)

No.9 C300 Hybrid Exclusive สีขาว / ปี 2015 / ไมล์ 53,xxx กม. / ราคา 1.49 ล้าน (Code: BC9980)

No.10 C300e AMG Facelift สีขาว / ปี 2019 / ไมล์ 22,xxx กม. / ราคา 2.49 ล้าน (Code: BC8181)

No.11 C220d AMG Facelift สีดำ / ปี 2018 / ไมล์ 18,xxx กม. / ราคา 2.49 ล้าน (Code: BC4957)