VDO CLIPS

03/10/2022

เลิก..จับผิด หันมา..จับถูก แล้วจะพบความสุขที่อยู่ไม่ไกล ที่ใจเราเอง ??

บ่อยครั้งที่ชีวิตคนเราทุกข์ เพราะมัวแต่ไปเฝ้าจับผิดผุ้อื่น ทั้งๆที่เราลืมไปว่าไม่มีใครสามารถทำถูกใจใครไปได้ทั้งหมด

แม้กระทั่งตัวเราเองบางครั้งยังทำไม่ถูกใจเราเองเลย นับประสาอะไรกับผู้อื่นจะทำให้ถูกใจเราทุกอย่างเป็นไม่มี

หลายครั้งความทุกข์จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้อื่น แต่เกิดขึ้นจาก "กิเลศ" ในใจเรา ที่ต้องการทุกสิ่งให้เป็นไปได้ดั่งใจ

ฝึกมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ได้มาอย่าง "สงบเย็น" และอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ "ด้วยใจที่ไม่เป็นทุกข์" คือศิลปะในการใช้ชีวิตให้มีความสุข

เลิก..จับผิด
หันมา..จับถูก
แล้วจะพบความสุขที่อยู่ไม่ไกล
ที่ใจเราเอง ❤️