VDO CLIPS

17/06/2021

"เพราะ #ความปลอดภัยของคุณ คือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเรา"

"เพราะ #ความปลอดภัยของคุณ คือสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเรา"

วันนี้พนักงานบริษัท Benz NK เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid19 ครบทุกคน..เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับพนักงาน และคุณลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน 🙏🏼🙏🏼🙏🏼