VDO CLIPS

03/09/2022

เกิด แก่ เจ็บ ตาย สุดท้ายก็ต้องจากโลกใบนี้ สิ่งสำคัญ วันนี้ไปจนถึงวันที่ตาย ใช้ชีวิตแบบไหนเพื่ออะไร

เกิด แก่ เจ็บ ตาย สุดท้ายแล้ว...
เราทุกคนก็ต้องจากโลกใบนี้ไป

สิ่งสำคัญคือ...
วันนี้ไปจนถึงวันที่เราแก่และตาย...

เราใช้ชีวิตทั้งชีวิตแบบไหน และใช้เพื่ออะไร

เราใช้ชีวิตตามคนอื่น...
หรือ...ตามฝันของตนเอง

เราดูดีในโลกโซเชี่ยล...
หรือ...มีความสุขในชีวิตจริง

เราวิ่งตามกระแส...
หรือ...มีจุดยืนของตัวเอง

เรากอบโกยเพื่อตนเอง...
หรือ...แบ่งปันให้คนอื่น

เราพึ่งพาคนอื่น...
หรือ...เป็นที่พึ่งของครอบครัว

ชีวิตคนเรามันสั้น...
อย่าประมาทในการใช้เวลาบนโลกอันน้อยนิด
ใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีคุณค่าในแบบของตัวเอง...

#ธรรมทาน #benznk