VDO CLIPS

16/11/2022

สิ่งใดหนอคือสิ่งสำคัญในชีวิตฉันและเธอ?

สิ่งใดหนอคือสิ่งสำคัญในชีวิตฉันและเธอ?

สติปัญญา?
ทรัพย์สินเงินทอง?
ความรักความใคร่?
มิตรสหาย?
ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ?
สุขภาพ?
ความเป็นอิสระ?
ครอบครัว?
ตำแหน่งและยศถา?

เราต่างก็ดิ้นรนไขว่คว้า เอาชีวิตแลกเงิน
แล้วนำเงินที่หามาได้ไปซื้อยา
สุดท้ายต้องกินยาเพื่อหวังให้สุขภาพดีดังเดิม!

เราต่างก็ดิ้นรนไขว่คว้า
ทั้งๆที่รู้ว่าสุดท้ายก็กลายเป็นความว่างเปล่า!
ทั้งๆที่รู้ว่าสุดท้ายก็แลกมาซึ่งสุขภาพที่ดีไม่ได้!

หาความสุขใส่ตัวบ้าง
พูดคุยกับคนในครอบครัวบ้าง
ทำความดีเพื่อจรรโลงให้ใจไม่ให้แห้งแล้งไปมากกว่านี้บ้าง
สร้างบุญเว้น..บาปบ้าง
ให้ดวงตาเห็นธรรมบ้าง อย่าเอาแต่ดวงตาเห็นตังค์!

#ธรรมทาน