VDO CLIPS

16/02/2022

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

คิดแต่เรื่องดีดี
พูดแต่เรื่องดีดี
ทำแต่เรื่องดีดี
ไปสู่สถานที่ดีดี
สมาคมกับคนดี
แล้ว #สิ่งดีๆจะเกิดแก่เรา
🙏🏻🙏🏻🙏🏻