VDO CLIPS

23/03/2022

วันนี้วันพระ ไม่ว่าจะเจอเรื่อง สมหวัง หรือผิดหวัง ให้รู้สึกแค่กลางๆ พอดีๆ ชีวิตจะมีความสุข

วันนี้วันพระ

ไม่ว่าจะเจอเรื่อง
สมหวัง หรือผิดหวัง
ให้รู้สึกแค่กลางๆ พอดีๆ
ชีวิตจะมีความสุข
เพราะทั้งสมหวัง และผิดหวัง
ผ่านมา...แล้วก็ผ่านไป
ไม่มีอะไรอยู่กับเรานาน

แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต

#ธรรมทาน #benznk