VDO CLIPS

08/05/2022

วันนี้วันพระ โกรธให้น้อย..อภัยให้มาก หากทำได้แบบนี้ "ก็สุขมาก" #ธรรมทาน

วันนี้วันพระ

โกรธให้น้อย..อภัยให้มาก
โลภให้น้อย..ปล่อยวางให้มาก
คิดลบให้น้อย..คิดบวกให้มาก
หากทำได้แบบนี้
แม้มีทรัพย์น้อย
"ก็สุขมาก"

#ธรรมทาน #benznk