VDO CLIPS

26/08/2022

วันนี้วันพระ บางคนใช้เวลาทั้งชีวิต เพื่อหาความสุข แต่ไม่เคยรู้ว่าแค่ไม่ทุกข์ ความสุขอยู่ตรงหน้าแล้ว

วันนี้วันพระ

บางคนใช้เวลาทั้งชีวิต
เพื่อแสวงหาความสุข
แต่ไม่เคยรู้เลยว่าแค่ไม่ทุกข์
ความสุขอยู่ตรงหน้าแล้ว

#ธรรมทาน #benznk