VDO CLIPS

02/03/2022

วันนี้วันพระ #ธรรมทาน #benznk

วันนี้วันพระ

ถ้าเราเอาแต่ช่วงชิง
ไขว่คว้ามาใส่ตัว
จะไม่มีวันเต็ม ไม่มีวันพอ
แต่ถ้าเรารู้จัก เสียสละให้คนอื่นได้
เราจะกลายเป็นคนไม่มีวันอับจน

หลวงพ่อเล็ก สุธมุมปญโญ

#ธรรมทาน #benznk