VDO CLIPS

23/05/2022

วันนี้วันพระ ถ้าความสุขของเรา ขึ้นอยู่กับคนอื่น "เราะจะไม่มีวันมีความสุข"

วันนี้วันพระ
ถ้าความสุขของเรา
ขึ้นอยู่กับคนอื่น
รอให้คนอื่นทำถูกใจเรา
"เราะจะไม่มีวันมีความสุข"

- หลวงปู่ชา สุภัทโท -

#ธรรมทาน #benznk