VDO CLIPS

27/03/2021

รถเข้าใหม่รัวๆ..อาทิตย์นี้ #12คัน ???? จองให้ทันกันนะคะ

รถเข้าใหม่รัวๆ..อาทิตย์นี้ #12คัน ✌🏼☺️ จองให้ทันกันนะคะ >> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ✅✅ Add Line: https://goo.gl/o3xxjj

No.1 BMW X3 xDrive20d M Sport สีขาว / ปี 2019 / ไมล์ 25,xxx กม. / ราคา 2.89 ล้าน (Code : BX8998)
More pic: https://bit.ly/2Pvsu8p 

No.2 GLE300d AMG สีขาว / ปี 2020 / ไมล์ 10,xxx กม. / ราคา 4.69 ล้าน (Code : BG03366)

More pic: https://bit.ly/3lIfkAW 

No.3 GLE250d Exclusive สีขาว / ปี 2016 / ไมล์ 53,xxx กม. / ราคา 2.59 ล้าน (Code : BG4496)
More pic: https://bit.ly/3d9xHuN 

No.4 C250 Coupe AMG 9Speed สีขาว / ปี 2018 / ไมล์ 15,xxx กม. / ราคา 2.59 ล้าน (Code : BC0064)
More pic: https://bit.ly/31qATfL 

No.5 SLC300 AMG สีดำ / ปี 2017 / ไมล์ 17,xxx กม. / ราคา 2.69 ล้าน (Code : BS3344)
More pic: https://bit.ly/3sdTk3j 

No.6 SLC300 AMG สีบรอนซ์ / ปี 2017 / ไมล์ 26,xxx กม. / ราคา 2.69 ล้าน (Code: BS4105)
More pic: https://bit.ly/3sjvF1j 

No.7 SLC300 AMG สีขาว / ปี 2016 / ไมล์ 23,xxx กม. / ราคา 2.69 ล้าน (Code: BS5000)
More pic: https://bit.ly/315JMLG 

No.8 SLK200 AMG สีบรอนซ์ / ปี 2012 / ไมล์ 42,xxx กม. / ราคา 1.69 ล้าน (Code: BS2523)
More pic: https://bit.ly/3vOXXCT 

No.9 S300 Hybrid Exclusive สีดำ / ปี 2015 / ไมล์ 57,xxx กม. / ราคา 2.59 ล้าน (Code : BS2084)
More pic: https://bit.ly/3vZQhxM 

No.10 CLS300d AMG สีดำ / ปี 2019 / ไมล์11,xxx กม. / ราคา 3.79 ล้าน (Code : BC6059)
More pic: https://bit.ly/3lDlWQV 

No.11 CLS250d Exclusive Facelift สีดำ / ปี 2014 / ไมล์ 70,xxx กม. / ราคา 1.99 ล้าน (Code : BC4690)
More pic: https://bit.ly/2Pyfw9C 

No.12 E350e AMG สีดำ / ปี 2017 / ไมล์ 40,xxx กม. / ราคา 2.49 ล้าน (Code : BE4977)
More pic: https://bit.ly/3rnJESz