VDO CLIPS

16/10/2020

มาแล้วว! รถเข้าใหม่อาทิตย์นี้ #10คัน สวยเต็ม 10 ทุกคัน..ไม่หักเลยค่ะ อย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือนะคะ

มาแล้วว! รถเข้าใหม่อาทิตย์นี้ #10คัน สวยเต็ม 10 ทุกคัน..ไม่หักเลยค่ะ รีบมาจับรีบมาจอง อย่าปล่อยให้รถสวยๆหลุดมือไปนะคะ >> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ✅✅ Add Line: https://goo.gl/o3xxjj 

No.1 GLA200 Urban สีบรอนซ์ / ปี 2015 / ไมล์ 68,xxx กม. / ราคา 1.19 ล้าน (Code: BG0502)

No.2 CLA200 Urban รุ่น Facelift สีขาว / ปี 2018 / ไมล์ 27,xxx กม. / ราคา 1.69 ล้าน (Code: BC8822)

No.3 C300 Hybrid AMG สีน้ำเงิน / ปี 2014 / ไมล์ 58,xxx กม. / ราคา 1.49 ล้าน (Code: BC1155)

No.4 C350e Exclusive สีดำ / ปี 2016 / ไมล์ 41,xxx กม. / ราคา 1.59 ล้าน (Code: BC8871)

No.5 C43 Coupe AMG รุ่น Facelift สีขาว / ปี 2019 / ไมล์ 14,xxx กม. / ราคา 3.59 ล้าน (Code: BC8039)

No.6 C250 Coupe AMG สีดำ / ปี 2016 / ไมล์ 65,xxx กม. / ราคา 2.39 ล้าน (Code: BC5333)

No.7 E200 Coupe AMG รุ่น Facelift สีดำ / ปี 2013 / ไมล์ 69,xxx กม. / ราคา 1.69 ล้าน (Code: BE5871)

No.8 SLK200 AMG สีขาว / ปี 2013 / ไมล์ 40,xxx กม. / ราคา 1.79 ล้าน (Code: BS8397)

No.9 SLK200 AMG สีขาว / ปี 2016 / ไมล์ 31,xxx กม. / ราคา 2.09 ล้าน (Code: BS3403)

No.10 SLK200 AMG สีดำ / ปี 2012 / ไมล์ 47,xxx กม. / ราคา 1.79 ล้าน (Code: BS9854)