VDO CLIPS

24/10/2022

พอใจ .. ในสิ่งที่มี ยินดี .. ในสิ่งที่รับ ให้กลับ .. ในสิ่งที่งาม #ธรรมทาน

วันนี้วันพระ

พอใจ .. ในสิ่งที่มี
ยินดี .. ในสิ่งที่รับ
ให้กลับ .. ในสิ่งที่งาม
ปฏิบัติตาม .. ในสิ่งที่ควร
ไม่เรรวน .. ในสิ่งที่ทำ
ไม่ก้าวข้าม .. คนที่ล้ม
ไม่ทับถม .. ผู้ที่ด้อยกว่า
ไม่กล่าวหา .. เพื่อเอาดี
มีมิตรไมตรี .. เสียสละ
รักษาสัจจะ .. วาจา
เจอปัญหา .. ต้องแก้ไข
รักษากายใจ .. ให้ใสสะอาด
และสิ่งสำคัญ..อย่าได้ขาด
ต้องหาโอกาส “ ทดแทนพระคุณ ”

#ธรรมทาน