VDO CLIPS

08/11/2022

ความจริงโลกนี้..มีคนดีๆสิ่งดีๆมากมาย แต่ถ้าใจเลือกมองแต่ในแง่ลบ ชีวิตของคนคิดลบ จึงได้พบแต่สิ่งไม่ดี

#เคราะห์ร้ายของคนคิดลบ!!

๑.รอบตัวมีสิ่งดีๆ มากมาย
แต่เขาจะมองไม่เห็น

๒.เวลามีคนทำสิ่งดีๆ ให้
เขาจะมองเสียใหม่ว่านั่นคือการเสแสร้ง

๓.เมื่อคนอื่นไม่สนใจ
(เพราะเขาทำตัวเองให้น่าเบื่อ)
เขาจะบอกว่าโลกนี้อยู่ยาก

๔.เวลาที่ทำงานไม่ดี
จึงไม่มีใครเห็นคุณค่า
เขาจะกล่าวโทษว่า..โลกไม่ยุติธรรม

ความจริง โลกนี้..
มีคนดีๆ สิ่งดีๆ มากมาย
อยู่ทุกหนทุกแห่ง
แต่เมื่อใจเลือกจะมองแต่ในแง่ลบ
ชีวิตของคนคิดลบ
จึงได้พบแต่สิ่งไม่ดี...

-ท่าน ว.วชิรเมธี-