VDO CLIPS

05/08/2022

คนที่คุมอารมณ์ได้ "คือผู้ชนะ" แต่คนที่ใช้อารมณ์กับผู้อื่น ดูเหมือนจะชนะ แต่จริงแล้ว "คุณแพ้"

วันนี้วันพระ
คนที่คุมอารมณ์ได้
"คือผู้ชนะ"
แต่คนที่ใช้อารมณ์กับผู้อื่น
ดูเหมือนจะชนะ แต่จริงแล้ว
"คุณแพ้" ตั้งแต่เริ่มใช้อารมณ์

- หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

#ธรรมทาน #benznk